bieg sprinterski – zamek książ – 18.09.2020

Teren: okolice Zamku Książ. Teren zmienny, częściowo to bardzo dobrze przebieżny teren parkowy, pozwalający na osiąganie maksymalnych prędkości. Występują również bardzo strome, porośnięte regularnym lasem, zbocza, gdzie siła będzie odgrywała główną rolę. Ostatnia część to obszar Zamku Książ, wielopoziomowy teren z wieloma przejściami, wymagający maksymalnego skupienia.

Mapa:
nazwa: Zamek Książ
skala 1:4000
warstwice co 2,5 m
kartograf: Adrian Kopczyński
aktualność: wrzesień 2020
użyte symbole ISSprOM 2019

Stare mapy: brak

Teren zamknięty: W terenie zamkniętym dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

bieg klasyczny – Bystrzyca górna – 19.09.2020

Teren: Teren górzysty położony na wysokości 300 – 450 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem teren Złotego Lasu. Las mieszany z przewagą drzewostanu liściastego o zróżnicowanej przebieżności, występują nieliczne formacje skalne i kamienie. Sieć dróg i ścieżek rozwinięta.

Mapa:
nazwa: Bystrzyca Górna
skala 1:15000, 1:10000
warstwice co 5 m
kartograf: Adrian Kopczyński, Jacek Morawski, Wojciech Dwojak
aktualność: wrzesień 2018 (aktualizacja wrzesień 2020)
użyte symbole ISOM 2017-2

Stare mapy:
1. Złoty Las – 1979-04-43-WB
2. Bystrzyca – 1983-12-116-WB
3. Termi􏰀era – 2001-58-928-DLŚ
4. Złoty Las – Bystrzyca Górna – 2001-57-927-DLŚ
5. Bystrzyca Górna – 2018-061-2550-DLŚ

Teren zamknięty: Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej. 

bieg sztafetowy – jezioro bystrzyckie – 20.09.2020

Teren: Teren górzysty położony na wysokości 350 – 450 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem teren Góry Choina i Góry Drewnica. Las mieszany z przewagą drzewostanu liściastego o zróżnicowanej przebieżności, występują nieliczne formacje skalne i kamienie. Południowe zbocze, schodzące do Jeziora Bystrzyckiego, bardzo strome.

Mapa:
nazwa: Jezioro Bystrzyckie
skala 1:10000
warstwice co 5 m
kartograf: Jacek Morawski, Wojciech Dwojak
aktualność: wrzesień 2020
użyte symbole ISOM 2017-2

Stare mapy:
1. Gołogóra – 1989-08-307-WB

Teren zamknięty: Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej. 

Tereny zawodów:

Zdjęcia z terenów zawodów: